Svensk Export – tillsammans kan vi vända utmaningarna till möjligheter

Ylva Berg

Januarinumret 2020 | Nr. 1
Ylva Berg, VD, Business Sweden 

Signalerna om avmattning i världsekonomin är tydliga. Tillväxtmotorn Kina saktar av och den tyska industrin, viktig för Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet, visar på tydlig avmattning. I analys efter analys spås en nedgång i svensk export 2020, ett varsel om ökad arbetslöshet och mindre …

Läs mer


Januari 2020


”Vårt mål är att göra industrin så grön som möjligt”

Christian Zahler, Solar Spring

”Mindre miljöpåverkan följer med som grädde på moset”

Cavotecs vd, Mikael Norin

”Det är svårt att se hur vi utan dieselmotorn ska kunna ens komma i närheten av klimatmålet på drygt tio år.”

SinterCast vd, Steve Dawson