Industrial Solar och SolarSpring – den perfekta matchen för en hållbar industri

Daniel Pfeifle och Christian Zahler

Klimatförändringarna sker snabbt och behovet av hållbara lösningar är stort, särskilt inom industrin. Industrial Solar GmbH tillhandahåller dessa lösningar och särskilt med det senaste beslutet från Industrial Solar Holding Europe AB (ISHE) att förvärva företaget Solarspring GmbH. Holdingbolaget positionerar sig för att bekämpa klimatförändringarna inte bara med lösningar för ren energi utan även för rent vatten. 

Industrial Solar, världsledande inom solvärmesystem med säte i Freiburg, Tyskland, erbjuder helhetslösningar för ren energi inom industrisektorn, särskilt för processvärme och kylning, för en mer hållbar industri. Med sin prisbelönta Fresnel Collector har Industrial Solar redan hjälpt flera företag över hela världen att göra sina produktionsprocesser gröna och därmed gjort ett enormt bidrag för att motverka klimatförändringarna. 

Under de kommande åren är den största industritillväxten att vänta (upp till 400%) på tillväxtmarknaderna, och med tillväxten inom industrin kommer efterfrågan på energi att öka med lika mycket. Eftersom industrin kräver ungefär tre gånger så mycket värmeenergi som elektrisk energi, kommer solvärme att spela en viktig roll i industriella processer i de soliga regionerna på tillväxtmarknaderna. Det är här som Industrial Solar kan bidra med sin teknik och erbjuda ideala lösningar för en hållbar värmeproduktion anpassad till anläggningarnas olika omständigheter. Beroende på kundernas behov kan Industrial Solar erbjuda kundanpassade lösningar, i allt från processvärme till kyla och elproduktion. 

Grafik: Exxon

Fler och fler företag över hela världen gör åtgärder för att minska sina CO2-utsläpp och vill använda förnybar energi. Men, investeringen i ett system för förnybar energi kan dock överstiga deras ekonomiska resurser, vilket gör det svårt att verkställa målen. För att dessa företag fortfarande ska kunna använda förnybar energi och bidra till en utsläppsreducerad industri, erbjuder Industrial Solar, bortsett från deras solvärmesystem, även långsiktiga avtal om energiinköp. Istället för att behöva köpa solvärmesystem, betalar kunden då bara en månatlig energiräkning.  

Christian Zahler, VD för Industrial Solar, förklarar motiven bakom detta koncept:  

”Genom att erbjuda företag energiköpsavtal, minskar vi risken och tar bördan av den direkta investeringen från deras axlar. Detta innebär att även företag, som kanske inte kan köpa våra system, kommer att kunna ersätta sina fossileldade system med miljövänliga och hållbara sådana. Vårt mål är att göra industrin så grön som möjligt och vi utvecklar kontinuerligt våra affärsmodeller och tekniker för att uppnå dessa mål.” 

Vårt mål är att göra industrin så grön som möjligt och vi utvecklar kontinuerligt våra affärsmodeller och tekniker för att uppnå dessa mål.

För industrier med hög efterfrågan på processvärme är vattenrening också ofta en viktig fråga. Solarspring GmbH är en utrustningstillverkare av innovativa membran-baserade vattenreningssystem. Företaget är en absolut pionjär inom området membrandestillation för industriell avloppsvattenrening. Genom år av erfarenhet har de utvecklat innovativa system så som deras rEvap (återanvänd avdunstning). Membranteknikens syfte är att skapa lösningar för flera olika industrisektorer för att återanvända processvätskorna eller där känsliga flytande produkter kräver koncentrering. Detta kan innefatta processer som att återvinna syror i den metallurgiska industrin, koncentrera saltabetnings lösningar i livsmedelsindustrin eller minska volymen av farliga avfall i en avfallsström före bortforsling. 

Deras nya teknik möjliggör återvinning och återanvändning av värdefulla föreningar i avloppsvatten och en minskning av avloppsvattenvolymen. SolarSpring tillhandahåller hela värdekedjan från konceptuell design till nyckelfärdig installation. Där konventionella avloppsreningsmetoder når sina gränser, eller bortskaffandet av processvätskor överskrider den ekonomiska omfattningen, kliver SolarSpring Technology in.  

Genom att kombinera tekniken för Industrial Solar och Solarspring, kan spillvärme från termiska processer användas för att driva rEvap system som bara behöver en temperaturnivå på 85 °C. Att se dessa möjligheter som kan utvecklas från en kombination av teknik för Industrial Solar och Solarspring avgjorde ISHEs beslut att förvärva Solarspring. Målet med förvärvet är att erbjuda en bredare bas av teknologier till industrikunder på väg mot en hållbar kretsloppsekonomi.   

Bortsett från den uppenbara tekniska matchen mellan Industrial Solar och Solarspring, finns det också en tydlig strategisk matchning när det gäller marknad och kunder i samband med försäljningsaktiviteter. 

Åtföljande med förvärvet av SolarSpring är tillkännagivandet av en företrädesemission. Den 8 januari 2020, beslöt styrelsen från Industrial Solar, enligt det bemyndigande som årsstämman den 5 juni 2019 beviljade, om en nyemission på upp till 3 798 247 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 6,50 kronor, vilket innebär att bolaget kommer att erhålla upp till cirka 24,7M kronor, före emissionskostnader genom företrädesemissionen vid full teckning. 

För varje aktie som hålls på avstämningsdagen den 15 januari 2020 får aktieägarna en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Om inte alla aktier som emitterats i företrädesemissionen tecknas med teckningsrätter (företrädesrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade för teckning utan rätt. 

Text: Eva Rydinger

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: