Nanoteknik kan hjälpa världen klara välfärd och klimatomställning

Obducat är noterat på Nordic Growth Market Equity

Nanotekniken fascinerar och finns runt omkring oss. Bland djur och växtlighet, fjärilar och lotusblommor. Och genom att tekniskt efterlikna biologiskt liv (biomimetik) kan man utveckla nya egenskaper på atomnivå. Att manipulera på atomnivå kallas nanoteknik.  

Det är med denna teknologi som det svenska utvecklingsföretaget Obducat gjort sig ett namn långt utanför Europas gränser. Patrik Lundström är koncernchef på Obducat och har varit med i bolaget sedan år 2000. Han har en tydlig vision för Obducat – att vara medskapare till en hållbar framtid: 

– Vi vill sätta svensk nanoexpertis på kartan och vi ska bidra till att de globala megatrenderna kan genomföras. Och vi ska expandera och fortsätta vara en ledande aktör inom vårt område globalt.  

”Vi vill sätta svensk nanoexpertis på kartan”

Bolaget grundades 1989 i en tid när nanoteknik inte ansågs som nästa teknikrevolution. Idag – trettio år senare – ser läget annorlunda ut. Som teknologi betraktat är den revolutionerande och en viktig byggsten när samhället måste ställa om. 

De sista 25 åren har bolaget haft fokus på att utveckla nanoteknologi och under de senaste tjugo åren nanolitografi-lösningar. Bolaget utvecklar olika typer av processer och maskiner för tillverkning av nanostrukturer på olika ytor. Dels för användning vid Forskning och Utveckling, men också för användning vid massproduktion vilket utgör den stora tillväxtpotentialen.  

– För oss är nanoteknologi bland annat förknippat med optiska komponenter. Med hjälp av nanostrukturer på ytor kan vi manipulera ljuset att bete sig på ett nytt sätt vilket kan ge material och produkter fördelar och nya funktioner, säger Patrik Lundström. 

Taipei

Globala megatrender lyfts av nano 
Obducats förväntningar på fortsatt global tillväxt har kanske aldrig varit så höga som nu. Globala megatrender som urbanisering och klimatomställning, åldrande befolkning och tekniska genombrott såsom AR/VR, IoT, 3D och AI är direkt avhängigt av nanotekniken för att kunna implementeras i samhället. Och många av de applikationer som kommer av dessa teknikgenombrott berör Obducats applikationsområden som Optik/fotonik, Displayer/solceller samt MEMS/sensorer. 

Ja, för den kommande urbaniseringen har nanoteknologin en viktig roll att fylla. Behovet av smarta städer växer i takt med att befolkningen ökar vilket i sin tur ställer krav på billiga och effektiva metoder för att dels framställa förnyelsebar energi men också för att kunna styra energianvändningen på ett optimalt sätt. 

– Redan idag finns städer som kräver att nya offentliga byggnader ska vara CO2-neutrala. Ett exempel på hur man kan nå dessa mål är att fasadbeklädnaden som kan bestå av glas har dubbla funktioner. Glasen kan ha integrerade solceller som samtidigt kan nanostruktureras för att exempelvis stöta bort IR-ljus vilket reducerar kylningsbehovet i en byggnad. Optimering av energianvändningen kan göras med hjälp av sensorer som övervakar många olika parametrar i en byggnad exempelvis kan det vara att ljuset släcks när ingen är i rummet. Allt ska vara automatiserat och energieffektivt, säger Patrik Lundström. 

Obducat bidrar till att göra sensorer energisnålare

Antal sensorer som ska mäta förhållanden i exempelvis byggnader kommer att öka väsentligen framöver men man måste också kunna göra dessa mindre, energisnålare och billigare.  

– Vi har varit inne i ett tidigt skede och kan redan idag bidra till att göra sensorer mindre och energisnålare. Detta är också nödvändiga förbättringar för att kunna dra nytta av utvecklingen inom AI och IoT.  

Vård och välfärd 
Nanoteknologin utgör också en viktig hörnsten för att kunna göra förbättringar inom vården när diagnostik och behandling kommer att flyttas över till patienten, i en värld där en allt mer åldrande befolkning kommer att sätta press på välfärdssystemen världen över. 

– Redan idag kan vi ta EKG på oss själva och det kommer att komma mer i denna riktning. Till exempel möjlighet att ta blodtryck och att överhuvudtaget kunna göra en hälsokontroll på oss själva. 

”Tillväxten är en kombination av att både produktportfölj och säljkår är på plats ”

Patrik Lundström menar också att man behöver fler sätt att diagnostisera exempelvis cancersjukdomar i ett tidigt skede. Analyserna är kostsamma idag och systemen är komplicerade att sköta. Men nu utvecklas billigare och enklare system där analysen går snabbare. Därigenom kommer även mindre kliniker att kunna investera i system för blodanalyser och upptäcka problem på ett tidigt stadium.   

– Drivkrafterna är väldigt stora för att minimera kostnaderna för att göra de diagnostiska testerna. Redan 2004 använde vi nanoimprint-teknik och gjorde de första nanostrukturerna som användes i chip för DNA-analys i samarbete med Lunds universitet. Men det är först nu som infrastrukturen börjar komma på plats för att kunna förverkliga DNA-analys och därmed den underliggande marknadspotentialen, säger Patrik Lundström. 

Stark tillväxt 
Patrik Lundström menar att det tidigare har saknats en infrastruktur för att tekniken ska få fäste. Men under de sista 1,5–2 åren har det dock lossnat. Han ser nu framför sig en intensiv tioårsperiod där tekniken kommer att implementeras i allt större omfattning. 

– Tankarna kring uppkopplade enheter fanns redan för tjugo år sedan men det fanns ingen hårdvara eller infrastruktur. Nu har detta successivt kommit på plats och idag finns det helt andra möjligheter vilka kommer att ytterligare förbättras med introduktionen av 5G.  

Under de senaste åren har Obducat tack vare genombrottet visat stark tillväxt. Idag finns bolaget i Asien, USA och Europa och är aktiva globalt med egna säljkårer i Kina och USA. 

– Vi såg att marknaden började röra på sig och därför valde vi 2017 att investera i en utökad säljkår. Under 2018 började vi se resultaten av detta vilket gjorde att vi fick all time high på orderingången med 100 miljoner SEK. Tillväxten är en kombination av att både produktportfölj och säljkår är på plats.  

En nyligen genomförd nyemission blev nästintill fulltecknad.  

– Det primära nu är att utöka säljkåren ytterligare. Vi kommer också att prioritera produktutveckling där vi har ett par nya teknikprojekt på gång. Sedan kommer fokus också att ligga på produktion av nanoprodukter för våra kunder. En första strategisk milstolpe är på plats i och med den första testordern erhållen i början på januari vilket är första steget mot att bygga en pilotproduktionsanläggning, avslutar Patrik Lundström. 


Fakta

Obducat utvecklar, producerar och säljer produkter som används vid litografiprocesser inom exempelvis industri och vid forskning och utveckling. Bolaget drivs primärt genom två dotterbolag: Obducat Technologies, specialiserade inom nanoimprint-litografi, samt Obducat Europe GmbH, som arbetar med ytbeläggnings- och våtprocessing. Obducat har huvudkontor i Lund och är noterat på Nordic Growth Market Equity sedan år 1999. 


Text: Eva Rydinger

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: