En hållbar exportresa för svenska teknikföretag


Jennie Cato Enhetschef för Handel och Hållbarhet på Teknikföretagen 

Sveriges hundra största företag står för merparten av landets totala export. Men det är hos småföretagen som exporten växer snabbast. Därför har dessa också fått en allt viktigare roll för sysselsättningen och för Sveriges tillväxt. Jennie Cato är Enhetschef för Handel och Hållbarhet på Teknikföretagen:

    – Den svenska exportstrategin som den förra regeringen tog fram 2015 var välkommen. Våra storbolag är jätteviktiga för exporten och för svenskt välstånd. Men även målgruppen små och medelstora bolag behöver långsiktighet och efterfrågar ofta mer handgriplig hjälp som exportteknisk rådgivning och konkreta checklistor.

Sverige ligger i framkant beträffande klimatsmarta tekniklösningar och hållbar utveckling och har rykte om sig som världsledande inom IT, miljö- och energiteknik. Och Teknikföretagen har stor kunskap och erfarenhet om hur små och medelstora teknikföretag har blivit framgångsrika i andra länder. Man vet också vilken roll det offentliga handelsfrämjandet har spelat.

    – Statligt exportstöd är viktigt. Men det är inte staten som exporterar, det är företag. Därför behöver strategin hela tiden ske i nära samverkan med näringslivet.

”Vi vill ha en så jämn spelplan som möjligt”

Jennie Cato menar vidare att SME-företag behöver stöd för mogna, närliggande marknader som Norden, Baltikum, Tyskland.

    – Det blir fel att staten ska prioritera marknader i en exportstrategi. Man bör istället fokusera efterfrågestyrda insatser; städer, regioner och projekt internationellt.

Jennie Cato pratar gärna om de tre M:en – Mål, Medel och Mandat – som viktiga grundläggande faktorer för ett framgångsrikt exportfrämjande. Och att det offentliga inte ska ha beröringsskräck med näringslivet. Goda exempel här är Holland och Danmark som är bra på att integrera offentligt och privat i sina strategier.

    – Målen i en handelsstrategi måste vara tydliga och handelsrelaterade. Det måste också finnas resurser och pengar. Och så behövs mandat så att alla myndigheter och främjandeaktörer drar åt samma håll. Det är fortfarande ett spretigt system även om man har haft goda intentioner med till exempel Team Sweden.

En framgångsrik svensk tekniksektor är hållbara systemlösningar för smarta och hållbara städer. Här spelar de stora industribolagen en viktig roll för att få med mindre bolag ut i världen. Och teknik är en del av lösningen i klimatomställningen. Så hur högt ska Sverige ställa sina klimatambitioner jämfört med övriga Europa?

    – Vi vill ha en så jämn spelplan som möjligt inom EU. I övrigt är Parisavtalet vägledande. Men det är viktigt att samtidigt förstå att konkurrenskraft och hållbar tillväxt är grundläggande, annars kan vi inte lösa klimatproblemen.

Teknikföretagen är engagerade i olika delar i handelsfrämjarsystemet och står bakom initiativet Urban Tech Sweden – en exportförening med främtsta mål att nå ut globalt med svenska systemlösningar inom hållbara städer. Med detta initiativ vill man samla hela Sveriges kompetens, samverka mellan stat och företag och presentera duktiga teknikkonsulter, med en och samma röst. För efterfrågan är enorm då urbaniseringen är en av de största samhällsutmaningarna.

    – Intresset är väldigt stort!

Teknikföretagen jobbar nu med bland annat ett par case i Indien för att bygga hållbara städer. Ett av målen är att hitta var flaskhalsarna i systemet finns för att ta informationen vidare till politikerna.

    – Vi har ett av Europas bästa exportfinansieringssystem. Men vi måste titta på nya typer av finansieringslösningar och affärsmodeller för att kunna presentera ett paketerbjudande för den ökande internationella efterfrågan.

På frågan vad Jennie Cato tror om framtiden ser hon ett par tydliga tecken i tiden. Bland annat att handel och hållbarhet alltmer integreras.

    – Vi behöver ha svensk, innovativ teknik som kan konkurrera på världsmarknaden! Och nya affärsmodeller med cirkulär ekonomi är nödvändigt för att möta framtiden och få exporten att öka, avslutar Jennie Cato.

Text: Eva Rydinger

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: