Utvalt

Hållbara exportframgångar är Svensk Exportkredits affärsidé

SEK lånar ut pengar till svenska exportföretag

Svensk Exportkredit – SEK – har som uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansieringen av svensk exportnäring. SEK lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands och ägs av svenska staten. 

– Det är en stor förmån att få jobba nära exportindustrin. Många är världsledande bolag och konkurrenskraftig finansiering är avgörande för deras utveckling, säger Catrin Fransson, vd på Svensk Exportkredit.

Ett annat uppdrag är att medverka till att svensk exportindustrin ska vara konkurrenskraftig. 

– Det svenska exportkreditsystemet med lån och garantier till exportnäringen finns också i andra länder. Därför är det viktigt att såväl våra svenska varor och tjänster som det finansiella erbjudandet är konkurrenskraftigt.

”Vår långa erfarenhet av internationella affärer och exportfinansiering har gett oss specifik kompetens som de traditionella bankerna inte alltid har”

Långsiktig finansiering
SEK fungerar som ett komplement på den finansiella marknaden och har verkat på den internationella arenan i nästan 60 år. I dag arbetar man med stora affärer i 70 länder runt om i världen. Här erbjuder man finansiering med såväl långa som kortare löptider och lån i olika valutor. 

– Vår långa erfarenhet av internationella affärer och exportfinansiering har gett oss specifik kompetens som de traditionella bankerna inte alltid har. Därför kompletterar vi Sveriges banksystem.

SEK vänder sig framförallt till stora och medelstora exporterande bolag med en omsättning över 200 miljoner kronor. För ”de minsta” kunderna har man tagit fram ett särskilt förmånligt erbjudande som kallas för Enkla exportlånet. 

– Företagen kan behöva kapital till insatsvaror eller är i behov av nya investeringar. Medelstora företag har inte alltid samma finansiella muskler som stora, därför är finansiering särskilt viktigt för att de ska kunna vara konkurrenskraftiga.

Om vi kan mobilisera miljöteknikföretag att delta i de internationella projekten kan vi också exportera svenskt miljökunnande.

Utlåning till underleverantörer
SEK finansierar inte bara exportbolag. En stor del av verksamheten handlar även om att låna ut till underleverantörer samt köpare av svensk export vilket är viktiga delar i kedjan. 

– Underleverantörer är otroligt viktiga för tillväxten i Sverige. Därför erbjuder vi lån även till företag som levererar till exempelvis Volvo eller Skanska.

Hållbar finansiering
Så hur kan SEK vara med och bidra så att världen kan ställa om? En väg är att SEK erbjuder hållbar finansiering med gröna lån till företag där verksamhet eller produkter bidrar till minskad miljöbelastning eller effektivare resursanvändning. En annan väg är de stora, projekten SEK deltar i som handlar om förnybar energi. Man jobbar med internationella aktörer och har tydliga hållbarhetskrav, allt i enlighet med internationella regelverk. 

Catrin Fransson, VD, Svensk Exportkredit

– Det finns tydliga kravställningar när vi deltar i denna typ av finansiering. Om vi kan mobilisera miljöteknikföretag att delta i de internationella projekten kan vi också exportera svenskt miljökunnande. 

Catrin Fransson fortsätter:  

– Omställningen mot en fossilneutral värld kräver såväl nya initiativ som kapital. Men den svenska industrin är oerhört kunniga inom hållbarhet och med den innovationskraft som finns ser vi stora affärsmöjligheter. Jag är optimist och tror att svensk industri är vinnare i den här omställningen. Vi har en spännande tid framför oss! 

Skribent: Eva Rydinger

En hållbar exportresa för svenska teknikföretag


Jennie Cato Enhetschef för Handel och Hållbarhet på Teknikföretagen 

Sveriges hundra största företag står för merparten av landets totala export. Men det är hos småföretagen som exporten växer snabbast. Därför har dessa också fått en allt viktigare roll för sysselsättningen och för Sveriges tillväxt. Jennie Cato är Enhetschef för Handel och Hållbarhet på Teknikföretagen:

    – Den svenska exportstrategin som den förra regeringen tog fram 2015 var välkommen. Våra storbolag är jätteviktiga för exporten och för svenskt välstånd. Men även målgruppen små och medelstora bolag behöver långsiktighet och efterfrågar ofta mer handgriplig hjälp som exportteknisk rådgivning och konkreta checklistor.

Sverige ligger i framkant beträffande klimatsmarta tekniklösningar och hållbar utveckling och har rykte om sig som världsledande inom IT, miljö- och energiteknik. Och Teknikföretagen har stor kunskap och erfarenhet om hur små och medelstora teknikföretag har blivit framgångsrika i andra länder. Man vet också vilken roll det offentliga handelsfrämjandet har spelat.

    – Statligt exportstöd är viktigt. Men det är inte staten som exporterar, det är företag. Därför behöver strategin hela tiden ske i nära samverkan med näringslivet.

”Vi vill ha en så jämn spelplan som möjligt”

Jennie Cato menar vidare att SME-företag behöver stöd för mogna, närliggande marknader som Norden, Baltikum, Tyskland.

    – Det blir fel att staten ska prioritera marknader i en exportstrategi. Man bör istället fokusera efterfrågestyrda insatser; städer, regioner och projekt internationellt.

Jennie Cato pratar gärna om de tre M:en – Mål, Medel och Mandat – som viktiga grundläggande faktorer för ett framgångsrikt exportfrämjande. Och att det offentliga inte ska ha beröringsskräck med näringslivet. Goda exempel här är Holland och Danmark som är bra på att integrera offentligt och privat i sina strategier.

    – Målen i en handelsstrategi måste vara tydliga och handelsrelaterade. Det måste också finnas resurser och pengar. Och så behövs mandat så att alla myndigheter och främjandeaktörer drar åt samma håll. Det är fortfarande ett spretigt system även om man har haft goda intentioner med till exempel Team Sweden.

En framgångsrik svensk tekniksektor är hållbara systemlösningar för smarta och hållbara städer. Här spelar de stora industribolagen en viktig roll för att få med mindre bolag ut i världen. Och teknik är en del av lösningen i klimatomställningen. Så hur högt ska Sverige ställa sina klimatambitioner jämfört med övriga Europa?

    – Vi vill ha en så jämn spelplan som möjligt inom EU. I övrigt är Parisavtalet vägledande. Men det är viktigt att samtidigt förstå att konkurrenskraft och hållbar tillväxt är grundläggande, annars kan vi inte lösa klimatproblemen.

Teknikföretagen är engagerade i olika delar i handelsfrämjarsystemet och står bakom initiativet Urban Tech Sweden – en exportförening med främtsta mål att nå ut globalt med svenska systemlösningar inom hållbara städer. Med detta initiativ vill man samla hela Sveriges kompetens, samverka mellan stat och företag och presentera duktiga teknikkonsulter, med en och samma röst. För efterfrågan är enorm då urbaniseringen är en av de största samhällsutmaningarna.

    – Intresset är väldigt stort!

Teknikföretagen jobbar nu med bland annat ett par case i Indien för att bygga hållbara städer. Ett av målen är att hitta var flaskhalsarna i systemet finns för att ta informationen vidare till politikerna.

    – Vi har ett av Europas bästa exportfinansieringssystem. Men vi måste titta på nya typer av finansieringslösningar och affärsmodeller för att kunna presentera ett paketerbjudande för den ökande internationella efterfrågan.

På frågan vad Jennie Cato tror om framtiden ser hon ett par tydliga tecken i tiden. Bland annat att handel och hållbarhet alltmer integreras.

    – Vi behöver ha svensk, innovativ teknik som kan konkurrera på världsmarknaden! Och nya affärsmodeller med cirkulär ekonomi är nödvändigt för att möta framtiden och få exporten att öka, avslutar Jennie Cato.

Text: Eva Rydinger

Rekordsiffror för SinterCast

RAM Super Duty pickup med Cummins 6.7L dieselmotor i CGI

Det svenska företaget SinterCasts produktion har vuxit med mer än 30 procent bara det senaste året. För 25 år sedan var det annorlunda, då fick de strida för att någon skulle tro på dem.

1983 var Lennart Bäckerud, professor vid Stockholms universitet, redo att starta företaget SinterCast. Han hade under ett par år arbetat med att hitta den bästa metoden för att framställa kompaktgrafitjärn, eller Compacted Graphite Iron – CGI. 

Kompaktgrafitjärn som material fick sitt första patent redan 1948, men tillverkningsprocessen kräver noggrann styrning och ingen hade kommit på en bra metod före professor Bäckerud. Järnet tillverkas av återvunnet skrot som smälts ner enligt en noga övervakad process. Det innehåller mer magnesium än vanligt gråjärn och blir därför inte lika känsligt för sprickbildning. Kompaktgrafitjärn är 75 procent starkare och 45 procent styvare än vanligt gråjärn och aluminium. Därför passar det bra för gjutna komponenter som har samtidig mekanisk och termisk belastning, till exempel motorblock och cylinderhuvuden, avgasgrenrör och turbohus. SinterCasts järn finns idag i motorer till bilar, bussar, lastbilar, fartyg och lantbruksmaskiner. Men vägen till framgång har varit lång.

SinterCast-CGI används i Ford F-150. ”Den mest sålda motorn i Amerikas mest sålda fordon

SinterCasts senaste kvartalsrapport visar rekordsiffror. Elbilar i all ära, men vi är många människor på jorden och alla bilar med förbränningsmotorer kan inte ersättas inom överskådlig tid, menar vd:n Steve Dawson.

– Hur bidra till miljön? Ta en stor bil som tillverkas i stora volymer och drar mycket bränsle och ersätt en femlitersbensinmotor med en 2,7-liters dieselmotor. Multiplicera detta med en miljon. Det är bra med batterier, men det tillverkas bara 50 000 elbilar per år. Vi producerar stora volymer; tusen motorer per dag.

Steve Dawson tillägger:

”Det är svårt att se hur vi utan dieselmotorn ska kunna ens komma i närheten av klimatmålet på drygt tio år.”


SinterCast lyfter gärna detta citat från fyra ledamöter i Kungliga vetenskapsakademien som publicerades i Svenska Dagbladet i april 2018.

– Om du har perspektivet att transport är något dåligt, då är vi inte ett grönt företag. Men om du har perspektivet att transport är en del av det moderna livet, då ska vi göra det så effektivt vi kan. Det är vad vi gör. Vi är ett teknologiföretag. Jag gillar teknik. Jag har alltid sett oss som medvetna om att vi ska reducera koldioxid och göra miljön bättre.

– Det här är en av de bra sakerna med elektrifieringen. Den har pushat förbränningsmotorerna att bli bättre. Alla behöver en push.

När professor Bäckerud och hans kompanjoner hade startat SinterCast riktade företaget in sig på bilindustristaden Detroit. Det var så Steve Dawson kom till SinterCast. Han är kanadensare, utbildad ingenjör inom metallurgi. Han har även en doktorstitel. Han började som teknisk direktör på företaget 1991. Sedan 2002 är han vd. 

Vd på SinterCast Steve Dawson

Ibland får han kommentarer om att det är ovanligt att någon sitter så länge på en vd-post. Men Steve Dawson har inte sett någon anledning att byta arbetsplats eftersom han även som vd får använda de metallurgikunskaper han skaffade när han utbildade sig.

Ett viktigt genombrott för SinterCast var 1999 när Audi började producera den första kompaktgrafitjärnmotorn i världen. Det var en 3,3 liters V8-dieselmotor och var tillgänglig i Audi A8. Även om försäljningen av bilen inte nådde några stora volymer, var detta genombrott viktigt för företagets självförtroende.

På midsommardagen 2001 kom nästa genombrott. Ett extra trevligt datum för ett svenskt företag, poängterar Steve. Då godkände Ford den första kompaktgrafikjärnmotorn i stora volymer från SinterCast. Motorn används fortfarande i flera olika bilar. 

–  Första halvan av 1990-talet behövde vi gå ut till gjuterierna och förklara teknologin. De var skeptiska. Det var en kamp att övertala dem. Det fanns inga produktionsreferenser att peka ut. Vi fick göra det med hjälp av förklaringar och powerpointpresentationer, vi fick använda allt vi hade. På den tiden sa många till oss att det är för svårt att producera, för dyrt. Nu är jag stolt över att alla företag som har tillverkat en SinterCast-motor har gått vidare och gjort ytterligare en. Varje gång har de haft goda erfarenheter och velat tillverka fler. Uppenbarligen är det vi gör pålitligt och bra, säger Steve Dawson.

Skribent: Marja Beckman

Cavotec laddar transporter med lönsam hållbarhet

Shore Power förser fartyg med el när de är i hamn.

Hållbar lönsamhet eller lönsam hållbarhet? Både och. Cavotecs tekniklösningar möjliggör en hållbar framtid genom tydliga, ekonomiska incitament. Grunden är lagd, nu ligger fokus på tillväxt.

Den som besöker en industrihamn kan både se och höra fartygen, angjorda längs de långa kajerna. Troligt är att de dieseldrivna motorerna mullrar och att lukten sticker i näsan – fartygen måste få sin elförsörjning före nästa avresa. Möjligen kan man undra om det verkligen är hållbart för miljö och människor. Och svaret är nej. 

Men det finns lösningar som redan idag eliminerar dessa miljöproblem. Med en unik position på marknaden kan Cavotec erbjuda innovativa tekniklösningar som gör transporter både effektivare och mer hållbara. Vägen hit har inte varit spikrak, men resan framåt har tydliga mål i sikte.

– När jag började hösten 2017 var Cavotec ett företag som hade gått i stå – lovande teknik men med utmaningar i produktionen och med lönsamheten. Nu har vi har lagt en stabil grund och ser resultat, säger Mikael Norin, vd på Cavotec.

Vi eliminerar alla dieseldrivna fordon som gör det här jobbet idag

Sedan Bure kom in som ägare i Cavotec har stora förändringar skett, inte minst genom tillsättningen av Mikael Norin som mer eller mindre vuxit upp inom storföretag som ABB och Rolls-Roycekoncernen, och har lång erfarenhet av omstruktureringar i bagaget. Hans uppdrag blev att tänka stort och jobba globalt. Strukturera om och flytta fokus till växande marknader som Asien och Nordamerika. Nu har man kommit ur transformeringsfasen och det är full fart framåt. 

– Vår styrka är otroligt bra produkter, tydlig, hållbar teknik och bra kundförhållanden. Utmaningen blev att ta tag i en otydlig organisation och ändra kulturen 180 grader mot en mer prestations- och målinriktad kultur. Det har vi gjort och det har lönat sig, säger Mikael Norin. Han fortsätter:

– Vi har arbetat efter en trestegsplan där vi inledde med en strukturell transformationsfas under 2017 och 2018. Under 2019 har vi fokuserat på att finslipa och låsa in de förbättringar vi uppnått, med bibehållen försäljning och fokus på lönsamma affärer. Från 2020 satsar vi på tillväxt och ska växa med full fart framåt med största möjliga avkastning. En grundlig analys, tydligt stöd från huvudägare och styrelse samt ytterst aktiv kommunikation internt har varit avgörande för att vi har lyckats. Jag har bland annat regelbundna stormöten via videolänk med alla anställda. Min erfarenhet är att alla har behov av att veta hur dom kan påverka och bidra till målen i sin vardag. 

Shore Power i Värtahamnen

Tillbaka till industrihamnen. När fartygen ligger i hamn behöver de enorma mängder el och det är därför som dieselmotorerna är påslagna. Men i Värtahamnen får Finlandsfärjorna istället sin elförsörjning tack vare Cavotecs tekniklösning Shore Power. Förenklat är Shore Power elkablage som smidigt och enkelt förser fartyg med el när de är i hamn.  

Vd på Cavotec, Mikael Norin

– Vi pratar med våra kunder om lönsam hållbarhet, det vill säga hur våra lösningar bidrar till effektivitets- och produktivitetsförbättringar och hur sedan de väsentliga bidragen till mindre miljöpåverkan följer med som grädde på moset. Det blir från början en positiv diskussion om hur de kan uppnå sina finansiella mål och samtidigt få ”bragging-rights” för sin positiva miljöpåverkan, säger Mikael Norin och fortsätter:

– Ta våra system för automatisk angöring av fartyg, Moormaster till exempel. Med konventionell teknik tar det i snitt en timme att angöra ett containerfartyg till kajen. Med våra lösningar tar det 30 sekunder. För en hamnoperatör som drivs av att så snabbt som möjligt lossa och lasta så innebär den tidsvinsten att fler fartyg kan servas vilket bidrar till ökade intäkter. Ur ett miljöperspektiv innebär det en timme mindre användande av fartygets motorer med de utsläpp det innebär. 

MoorMaster laddar fartyg

Just Mormaster™ är en av Cavotecs mest lovande produkter inom det marina segmentet.  Oavsett om det handlar om ett jättestort fartyg eller en mindre vägfärja i de norska fjordarna är det en omständlig manöver att lägga till vid kajen vilket också medför stora säkerhetsrisker för personalen. Cavotecs lösning på detta är MoorMaster. Istället för rep och kättingar använder MoorMaster vakumteknik för att ”suga in” och hälla fartyget vid kajen. Säkerhetsrisken minskas för hamnarbetarna samtidigt som man ökar effektiviteten. 

– I Helsingfors har man installerat MoorMasters och nu hoppas vi förstås att Värtahamnen också kommer att göra det. 

MoorMaster, system för automatisk angöring av fartyg.
MoorMaster, system för automatisk angöring av fartyg.

Och i Norge pågår en stor transformation när man nu elektrifierar vägfärjorna med Cavotecs teknik. Med MoorMaster och Shore Power kan de eldrivna färjorna snabbt angöra vid kajen och automatiskt laddas med elkraft. 

– Färjorna ligger i hamn under några minuter och det är otroligt viktigt att det går snabbt för att få ekonomi med färjorna. Vi hoppas nu att svenska Vägverket ska använda samma teknik i framtiden. 

Så vad händer framåt? 

– Jag ser två trender. Dels hur hamnar blir allt mer autonoma med självgående kranar och truckar, samma sak gäller fartygen. Vi spelar en viktig roll i att koppla ihop de två. Jag ser också en trend som går mot att kunderna vill ha en flexibel kostnadsbas, de vill hellre köpa en tjänst än en produkt. Vi förbereder oss för det.

”Mindre miljöpåverkan följer med som grädde på moset”

Mikael Norin avslutar med att berätta om att många investerare fick upp ögonen för Cavotec under 2019. Under tredje kvartalet började aktiekursen röra på sig rejält. 

– Jag tror att många fler börjar förstå hur väl positionerade vi är för framtiden. Vi har ju liknande lösningar för flygplatser, där man med vår teknik för att serva ett flygplan vid gaten med kyla och värme, bränsle, vatten kan öka antalet turn-arounds jämfört med konventionell teknik. Samtidigt innebär det att vi eliminerar alla dieseldrivna fordon som gör det här jobbet idag. Resultatet är mindre miljöpåverkan, minder skador på flygplan och mindre arbetsplatsolyckor.

– Att gå till jobbet varje dag och veta att vi faktiskt aktivt bidar till en bättre, mer hållbar värld känns superkul, avslutar Mikael Norin.


Fakta

Cavotec utvecklar och säljer hållbara tekniklösningar för hamnar och sjöfart samt flygplatser och industri. En av bolagets mest välkända produkter är dockningssystemet Moormaster™. Cavotec har cirka 900 anställda och noterades på Stockholmsbörsen år 2011. Koncernen verkar över hela världen med fokus på Asien, Europa och Nordamerika. Huvudkontor är beläget i Lugano, Schweiz.


Text: Eva Rydinger

Upphandlingar hittar fram med nya Pabliq.se

När e-Avrop lanserar sin nya tjänst Pabliq.se minskar risken att missa den stora affären. Tjänsten är enkel, tillgänglig och vänder sig till alla leverantörer – stora som små – som vill göra affärer med offentlig sektor

Nära 20 000 upphandlingar skickas ut i Sverige – varje år. Och avtalen som skrivs med de leverantörer som blir utvalda, är ännu flera. Det handlar om mycket pengar, och vem vill missa den stora affären?  

Per Werling, Pabliq

Pabliq.se är en heltäckande bevakningstjänst för offentliga upphandlingar i Sverige och Europa. Egentligen är denna typ av plattformar ingen nyhet, de har funnits länge. Det nya är att e-Avrops tjänst är enklare och tillgängligare än de som idag dominerar på marknaden. Per Werling är upphandlingsjurist på e-Avrop:

– Vi vänder oss till samtliga leverantörer som har intresse av att göra affärer med offentlig sektor. Och vi tror att det finns ett stort mörkertal bland de som inte vågar ta steget in på marknaden men som skulle kunna vara en del av målgruppen.

Vi vänder oss till samtliga leverantörer som har intresse av att göra affärer med offentlig sektor.

E-Avrop har länge jobbat med att erbjuda upphandlingssystem och verktyg. En konsekvens av det är att man får tillgång till många upphandlingsannonser. Tidigare har 30 procent av alla myndigheter använt deras verktyg vilket genererat upphandlingsannonser men bara från dessa. Naturligtvis vill man ha 100 procent. Nu tar e-Avrop steget ut på denna marknad och vill leverera en tjänst som täcker alla upphandlingar.

– Det är ett logiskt steg och en naturlig plats som vi intar på marknaden. Vi tror att det kommer öka konkurrensen, vilket är positivt både för upphandlare och leverantörer. 

Leverantören som använder plattformen får kontinuerligt ett mejl med de upphandlingar som är intressanta. Urvalet bygger på branschkoder eller sökord och dessa kan också kombineras. 

– Vi har skalat ner tjänsten så att den är så enkel använda som möjligt. Att det är färre klick uppskattas och att det är ett lägre pris. Vi är också de enda som erbjuder alla upphandlingsdokument direkt i systemet. Som leverantör kan man läsa dokumenten anonymt. 

”Det vanligaste och största problemet är att man missar en upphandling.

Med tjugo års verksamhet inom e-Avrop har man kunnat samla på sig erfarenhet från sina kunder.

– Det vanligaste och största problemet är att man missar en upphandling. Vi ser också att de bevakningsfilter som finns idag inte är tillräckligt effektiva – därför försöker vi hitta nya vägar för de upphandlingar som inte hittar fram. Denna uppgift är en matchning som man aldrig blir riktigt klar med. 

Att svara på ett anbud är inte alltid så lätt även om man inte är nybörjare. Utöver Pabliq- plattformen finns därför konsulter till hands för att stötta och ge vägledning under samtliga steg i processen.

– Vi har ett gäng jurister och rådgivare som kan hjälpa till att skriva hela eller delar av anbuden. Vi har också utbildningar för den som vill lära sig mer själv. 

Nu har tjänsten varit igång sedan mitten av september, hur har mottagandet varit?

– Mottagandet har varit över all förväntan, vilket bekräftar att en tjänst som Pabliq har varit efterlängtad, avslutar Per Werling.


Fakta

e-Avrop är ett svenskt företag som tillhandahåller kunskap och system för den digitala inköpsprocessen. Vi erbjuder systemstöd för inköpsanalys, e-upphandling och e-handel i offentlig sektor. Enligt våra användare är våra system lätta att lära sig och enkla att använda. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till bättre upphandling för att möjliggöra den goda affären.


Skribent: Eva Rydinger

Hudyas användare lovas en enklare vardag utan prisjakt och bindningstider

Det kostar inget att ansluta sig till Hudya, vilket är hela grundidén

Fintechbolaget Hudya har på kort tid rönt stora framgångar i Norge. Nu lanserar man plattformen med prispressade, vardagsnära tjänster på den svenska och danska marknaden. I februari listas företaget på Nasdaq First North i Stockholm. – Vi är i en investeringsfas vilket är en intressant resa att vara med i, säger Hudyas vd Börge Leknes.

Plattformen Hudya är svaret på mångas dröm om en enklare tillvaro. För vem skulle inte vilja att någon annan tog hand om prisjakten på banktjänster, försäkringar, el och mobiler? Dessutom utan att man ber om det … 

Fintechbolaget Hudya är new kids on the block i Sverige, berättar Börge Leknes, medgrundare och vd. Men även om själva plattformen må vara ny är själva produkten inte det. Det är i stället transparensen och enkelheten som kommer att attrahera kunderna, säger Börge Leknes och fortsätter:

– Det kostar inget att ansluta sig till Hudya, vilket är hela grundidén. Det finns inga dolda avgifter och inga bindningstider. Du ser vad du får. Är du inte nöjd så kan du säga upp tjänsten.

Sverige – en mogen fintechmarknad
Hudya har på kort tid rönt stora framgångar i Norge och har i dag mer än 60 000 aktiva användare. Nu lanserar man plattformen på den svenska och danska marknaden och i februari listas företaget på Nasdaq First North i Sverige. Börge Leknes upplever att man redan fått ett gott mottagande i Sverige. Omdömet har varit att Hudya möter upp mot ett allmängiltigt behov.

Att Hudya valde First North i Sverige är ett medvetet val. Börge Leknes menar att det är den bästa och vassaste börsen för fintech och att kunskapen om aktier för närvarande är högre i Sverige än i Norge.

”Vi går också in proaktivt, sparar pengar och hjälper kunder”

– Drömmen för mig har varit att erbjuda en förenklad tjänst för användarna, oavsett var du bor i Europa. En annan sak vi vill lyfta är att brukarna är med och bygger plattformen med sitt engagemang, på samma sätt som till exempel Airbnb, Uber och Spotify har byggts upp genom användarnas förtroende för tjänsten.

Hudyas fördelar 
Så vad är det som utmärker Hudya jämfört med andra jämförelsetjänster? Ingen annan global aktör erbjuder flera tjänster på ett ställe, till marknadens lägsta priser.

– Du kan samla allt på ett ställe och våra tjänster är enkla att förstå. Allt är transparent och vi har en tillgänglig kundservice. Vi går också in proaktivt, sparar pengar och hjälper kunder. Inga banker eller försäkringsbolag jobbar så, så vitt jag vet, säger Börge Leknes.

Samarbetet med leverantörer av de olika tjänsterna ser olika ut beroende på segment. Men i botten finns en hållbar lösning vilket i slutändan blir win-win-win för alla. Beträffande försäkringar har Hudya ett tajt samarbete med endast en partner. 

– Här är vi garant för att försäkringsbolaget står upp för sitt åtagande, har låga priser och inga bindningstider. Beträffande vårt samarbete med banksektorn arbetar vi med arton olika banker i dagsläget där vi hela tiden letar efter den lösning som gagnar kunden bäst, oavsett om det handlar om bästa räntan eller en kredit.

Företaget har på kort tid rönt stora framgångar i Norge

När det kommer till el har den bästa lösningen varit att etablera ett eget elbolag i Sverige, Norge och Danmark. Hudya köper elen från Nordpol till samma kostnad som konkurrenterna – men utan påslag. 

– Elmarknaden skiljer sig mellan Norge och Sverige där över 70 procent har bindningstid. Vi tycker att det är helt galet att man ska vara låst och det är sådana nyheter som vi gärna ger till våra potentiella 400 000 användare. Det samma gäller mobiltjänster där vi köper trafik på nätet och säljer direkt till kunden.

AI för proaktivitet
Hudya arbetar också proaktivt med hjälp av artificiell intelligens – AI. Man erbjuder helt enkelt kunderna tjänster som man tror att de är i behov av. Om en kund har köpt en elcykel går Hudya in och erbjuder den bästa och billigaste försäkringen tack vare att man – med kundens samtycke – följer och analyserar kundens transaktioner.

– Vi upplever att kunderna har tillit. Plattformen är juridiskt reglerad vilket är en styrka och ländernas myndigheter har ingen tillgång till informationen. I själva verket ger Facebook ger ut mer information om användare än vad Hudya gör!

Nya användare
För att bygga upp företaget och nå ett stort antal nya kunder gjorde man ett svenskt bolagsförvärv med 400 000 potentiella användare under 2019. Bolaget bygger på en fintech-lösning som kommer att kunna integreras med Hudya-plattformen.

De aktörer som erbjuder lösningar som bryter med traditionella sätt att sälja har en betydligt högre tillväxttakt än de traditionella bolagen, menar Börge Leknes. Delar av Hudyas affärsmodell kan kännas igen hos till exempel Compricer och Lendo. Men dessa är transaktionsdrivande plattformar och inte en relationsplattform som Hudyas.

– Vi tror också på korsförsäljning då plattformen är relationsdriven. Den som har köpt våra tjänster inom bank kommer snart att se fördelar och köpa försäkringar hos oss. Hudya är helt enkelt en gigantisk korsförsäljningsmaskin och ett hållbart sätt att hantera vardagstjänster på. Visst finns det jämförelsetjänster idag, men det är transaktionsplattformar. Vi har en kundrelation vilket är mer hållbart som affärsmodell. 

Börge Leknes, Vd på Hudya

En tydlig trend är att de som erbjuder användarvänliga och hållbara lösningar i kombination med artificiell intelligens växer snabbast. Och Börge Leknes tror att vi alltmer kommer att köpa färdiga tjänstepaket i framtiden.  

– Jag kommer från finans- och försäkringsbranschen. Att få jobba och utveckla en hållbar produkt över tid, är mycket motiverande. Den som var kund för femton år sedan hade ingen makt. Dagens kund befinner sig i en helt annan situation och konsumentmakt skapar framtidens företag, avslutar Börge Leknes. 

Skribent: Eva Rydinger

Industrial Solar och SolarSpring – den perfekta matchen för en hållbar industri

Daniel Pfeifle och Christian Zahler

Klimatförändringarna sker snabbt och behovet av hållbara lösningar är stort, särskilt inom industrin. Industrial Solar GmbH tillhandahåller dessa lösningar och särskilt med det senaste beslutet från Industrial Solar Holding Europe AB (ISHE) att förvärva företaget Solarspring GmbH. Holdingbolaget positionerar sig för att bekämpa klimatförändringarna inte bara med lösningar för ren energi utan även för rent vatten. 

Industrial Solar, världsledande inom solvärmesystem med säte i Freiburg, Tyskland, erbjuder helhetslösningar för ren energi inom industrisektorn, särskilt för processvärme och kylning, för en mer hållbar industri. Med sin prisbelönta Fresnel Collector har Industrial Solar redan hjälpt flera företag över hela världen att göra sina produktionsprocesser gröna och därmed gjort ett enormt bidrag för att motverka klimatförändringarna. 

Under de kommande åren är den största industritillväxten att vänta (upp till 400%) på tillväxtmarknaderna, och med tillväxten inom industrin kommer efterfrågan på energi att öka med lika mycket. Eftersom industrin kräver ungefär tre gånger så mycket värmeenergi som elektrisk energi, kommer solvärme att spela en viktig roll i industriella processer i de soliga regionerna på tillväxtmarknaderna. Det är här som Industrial Solar kan bidra med sin teknik och erbjuda ideala lösningar för en hållbar värmeproduktion anpassad till anläggningarnas olika omständigheter. Beroende på kundernas behov kan Industrial Solar erbjuda kundanpassade lösningar, i allt från processvärme till kyla och elproduktion. 

Grafik: Exxon

Fler och fler företag över hela världen gör åtgärder för att minska sina CO2-utsläpp och vill använda förnybar energi. Men, investeringen i ett system för förnybar energi kan dock överstiga deras ekonomiska resurser, vilket gör det svårt att verkställa målen. För att dessa företag fortfarande ska kunna använda förnybar energi och bidra till en utsläppsreducerad industri, erbjuder Industrial Solar, bortsett från deras solvärmesystem, även långsiktiga avtal om energiinköp. Istället för att behöva köpa solvärmesystem, betalar kunden då bara en månatlig energiräkning.  

Christian Zahler, VD för Industrial Solar, förklarar motiven bakom detta koncept:  

”Genom att erbjuda företag energiköpsavtal, minskar vi risken och tar bördan av den direkta investeringen från deras axlar. Detta innebär att även företag, som kanske inte kan köpa våra system, kommer att kunna ersätta sina fossileldade system med miljövänliga och hållbara sådana. Vårt mål är att göra industrin så grön som möjligt och vi utvecklar kontinuerligt våra affärsmodeller och tekniker för att uppnå dessa mål.” 

Vårt mål är att göra industrin så grön som möjligt och vi utvecklar kontinuerligt våra affärsmodeller och tekniker för att uppnå dessa mål.

För industrier med hög efterfrågan på processvärme är vattenrening också ofta en viktig fråga. Solarspring GmbH är en utrustningstillverkare av innovativa membran-baserade vattenreningssystem. Företaget är en absolut pionjär inom området membrandestillation för industriell avloppsvattenrening. Genom år av erfarenhet har de utvecklat innovativa system så som deras rEvap (återanvänd avdunstning). Membranteknikens syfte är att skapa lösningar för flera olika industrisektorer för att återanvända processvätskorna eller där känsliga flytande produkter kräver koncentrering. Detta kan innefatta processer som att återvinna syror i den metallurgiska industrin, koncentrera saltabetnings lösningar i livsmedelsindustrin eller minska volymen av farliga avfall i en avfallsström före bortforsling. 

Deras nya teknik möjliggör återvinning och återanvändning av värdefulla föreningar i avloppsvatten och en minskning av avloppsvattenvolymen. SolarSpring tillhandahåller hela värdekedjan från konceptuell design till nyckelfärdig installation. Där konventionella avloppsreningsmetoder når sina gränser, eller bortskaffandet av processvätskor överskrider den ekonomiska omfattningen, kliver SolarSpring Technology in.  

Genom att kombinera tekniken för Industrial Solar och Solarspring, kan spillvärme från termiska processer användas för att driva rEvap system som bara behöver en temperaturnivå på 85 °C. Att se dessa möjligheter som kan utvecklas från en kombination av teknik för Industrial Solar och Solarspring avgjorde ISHEs beslut att förvärva Solarspring. Målet med förvärvet är att erbjuda en bredare bas av teknologier till industrikunder på väg mot en hållbar kretsloppsekonomi.   

Bortsett från den uppenbara tekniska matchen mellan Industrial Solar och Solarspring, finns det också en tydlig strategisk matchning när det gäller marknad och kunder i samband med försäljningsaktiviteter. 

Åtföljande med förvärvet av SolarSpring är tillkännagivandet av en företrädesemission. Den 8 januari 2020, beslöt styrelsen från Industrial Solar, enligt det bemyndigande som årsstämman den 5 juni 2019 beviljade, om en nyemission på upp till 3 798 247 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 6,50 kronor, vilket innebär att bolaget kommer att erhålla upp till cirka 24,7M kronor, före emissionskostnader genom företrädesemissionen vid full teckning. 

För varje aktie som hålls på avstämningsdagen den 15 januari 2020 får aktieägarna en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Om inte alla aktier som emitterats i företrädesemissionen tecknas med teckningsrätter (företrädesrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade för teckning utan rätt. 

Text: Eva Rydinger

Nanoteknik kan hjälpa världen klara välfärd och klimatomställning

Obducat är noterat på Nordic Growth Market Equity

Nanotekniken fascinerar och finns runt omkring oss. Bland djur och växtlighet, fjärilar och lotusblommor. Och genom att tekniskt efterlikna biologiskt liv (biomimetik) kan man utveckla nya egenskaper på atomnivå. Att manipulera på atomnivå kallas nanoteknik.  

Det är med denna teknologi som det svenska utvecklingsföretaget Obducat gjort sig ett namn långt utanför Europas gränser. Patrik Lundström är koncernchef på Obducat och har varit med i bolaget sedan år 2000. Han har en tydlig vision för Obducat – att vara medskapare till en hållbar framtid: 

– Vi vill sätta svensk nanoexpertis på kartan och vi ska bidra till att de globala megatrenderna kan genomföras. Och vi ska expandera och fortsätta vara en ledande aktör inom vårt område globalt.  

”Vi vill sätta svensk nanoexpertis på kartan”

Bolaget grundades 1989 i en tid när nanoteknik inte ansågs som nästa teknikrevolution. Idag – trettio år senare – ser läget annorlunda ut. Som teknologi betraktat är den revolutionerande och en viktig byggsten när samhället måste ställa om. 

De sista 25 åren har bolaget haft fokus på att utveckla nanoteknologi och under de senaste tjugo åren nanolitografi-lösningar. Bolaget utvecklar olika typer av processer och maskiner för tillverkning av nanostrukturer på olika ytor. Dels för användning vid Forskning och Utveckling, men också för användning vid massproduktion vilket utgör den stora tillväxtpotentialen.  

– För oss är nanoteknologi bland annat förknippat med optiska komponenter. Med hjälp av nanostrukturer på ytor kan vi manipulera ljuset att bete sig på ett nytt sätt vilket kan ge material och produkter fördelar och nya funktioner, säger Patrik Lundström. 

Taipei

Globala megatrender lyfts av nano 
Obducats förväntningar på fortsatt global tillväxt har kanske aldrig varit så höga som nu. Globala megatrender som urbanisering och klimatomställning, åldrande befolkning och tekniska genombrott såsom AR/VR, IoT, 3D och AI är direkt avhängigt av nanotekniken för att kunna implementeras i samhället. Och många av de applikationer som kommer av dessa teknikgenombrott berör Obducats applikationsområden som Optik/fotonik, Displayer/solceller samt MEMS/sensorer. 

Ja, för den kommande urbaniseringen har nanoteknologin en viktig roll att fylla. Behovet av smarta städer växer i takt med att befolkningen ökar vilket i sin tur ställer krav på billiga och effektiva metoder för att dels framställa förnyelsebar energi men också för att kunna styra energianvändningen på ett optimalt sätt. 

– Redan idag finns städer som kräver att nya offentliga byggnader ska vara CO2-neutrala. Ett exempel på hur man kan nå dessa mål är att fasadbeklädnaden som kan bestå av glas har dubbla funktioner. Glasen kan ha integrerade solceller som samtidigt kan nanostruktureras för att exempelvis stöta bort IR-ljus vilket reducerar kylningsbehovet i en byggnad. Optimering av energianvändningen kan göras med hjälp av sensorer som övervakar många olika parametrar i en byggnad exempelvis kan det vara att ljuset släcks när ingen är i rummet. Allt ska vara automatiserat och energieffektivt, säger Patrik Lundström. 

Obducat bidrar till att göra sensorer energisnålare

Antal sensorer som ska mäta förhållanden i exempelvis byggnader kommer att öka väsentligen framöver men man måste också kunna göra dessa mindre, energisnålare och billigare.  

– Vi har varit inne i ett tidigt skede och kan redan idag bidra till att göra sensorer mindre och energisnålare. Detta är också nödvändiga förbättringar för att kunna dra nytta av utvecklingen inom AI och IoT.  

Vård och välfärd 
Nanoteknologin utgör också en viktig hörnsten för att kunna göra förbättringar inom vården när diagnostik och behandling kommer att flyttas över till patienten, i en värld där en allt mer åldrande befolkning kommer att sätta press på välfärdssystemen världen över. 

– Redan idag kan vi ta EKG på oss själva och det kommer att komma mer i denna riktning. Till exempel möjlighet att ta blodtryck och att överhuvudtaget kunna göra en hälsokontroll på oss själva. 

”Tillväxten är en kombination av att både produktportfölj och säljkår är på plats ”

Patrik Lundström menar också att man behöver fler sätt att diagnostisera exempelvis cancersjukdomar i ett tidigt skede. Analyserna är kostsamma idag och systemen är komplicerade att sköta. Men nu utvecklas billigare och enklare system där analysen går snabbare. Därigenom kommer även mindre kliniker att kunna investera i system för blodanalyser och upptäcka problem på ett tidigt stadium.   

– Drivkrafterna är väldigt stora för att minimera kostnaderna för att göra de diagnostiska testerna. Redan 2004 använde vi nanoimprint-teknik och gjorde de första nanostrukturerna som användes i chip för DNA-analys i samarbete med Lunds universitet. Men det är först nu som infrastrukturen börjar komma på plats för att kunna förverkliga DNA-analys och därmed den underliggande marknadspotentialen, säger Patrik Lundström. 

Stark tillväxt 
Patrik Lundström menar att det tidigare har saknats en infrastruktur för att tekniken ska få fäste. Men under de sista 1,5–2 åren har det dock lossnat. Han ser nu framför sig en intensiv tioårsperiod där tekniken kommer att implementeras i allt större omfattning. 

– Tankarna kring uppkopplade enheter fanns redan för tjugo år sedan men det fanns ingen hårdvara eller infrastruktur. Nu har detta successivt kommit på plats och idag finns det helt andra möjligheter vilka kommer att ytterligare förbättras med introduktionen av 5G.  

Under de senaste åren har Obducat tack vare genombrottet visat stark tillväxt. Idag finns bolaget i Asien, USA och Europa och är aktiva globalt med egna säljkårer i Kina och USA. 

– Vi såg att marknaden började röra på sig och därför valde vi 2017 att investera i en utökad säljkår. Under 2018 började vi se resultaten av detta vilket gjorde att vi fick all time high på orderingången med 100 miljoner SEK. Tillväxten är en kombination av att både produktportfölj och säljkår är på plats.  

En nyligen genomförd nyemission blev nästintill fulltecknad.  

– Det primära nu är att utöka säljkåren ytterligare. Vi kommer också att prioritera produktutveckling där vi har ett par nya teknikprojekt på gång. Sedan kommer fokus också att ligga på produktion av nanoprodukter för våra kunder. En första strategisk milstolpe är på plats i och med den första testordern erhållen i början på januari vilket är första steget mot att bygga en pilotproduktionsanläggning, avslutar Patrik Lundström. 


Fakta

Obducat utvecklar, producerar och säljer produkter som används vid litografiprocesser inom exempelvis industri och vid forskning och utveckling. Bolaget drivs primärt genom två dotterbolag: Obducat Technologies, specialiserade inom nanoimprint-litografi, samt Obducat Europe GmbH, som arbetar med ytbeläggnings- och våtprocessing. Obducat har huvudkontor i Lund och är noterat på Nordic Growth Market Equity sedan år 1999. 


Text: Eva Rydinger

Återvunnen cellplast – en stötdämpare i plastdebatten

Jonas Siljeskär, Vd på BEWiSynbra

Cellplast är en värdefull resurs. BEWiSynbra – en av Europas största producenter av cellplast – jobbar hårt för att säkra mesta möjliga återvinning av det unika materialet. 

Cellplast, eller expanderad polystyren (EPS) är kanske mer känt som frigolit. Och om den är ratad av många borde den vara älskad. För det många inte känner till är att EPS är en helt unik plast som går utmärkt att återvinna, om och om igen. BEWiSynbra producerar EPS och har kontroll över hela kedjan – från råvara till färdig produkt. Ett av målen är att leda utvecklingen mot en cirkulär ekonomi för hela EPS-industrin. Man ser det som sin uppgift att få människor att förstå att EPS är en mycket värdefull resurs och helt återvinningsbart. Jonas Siljeskär är vd på BEWiSynbra: 

– Plast är absolut ett problem men bara om vi inte återvinner det. Idag kastas EPS bland vanliga sopor vilket jag menar är en resurs på avvägar. EPS är hundra procent återvinningsbar och ska inte hamna på soptippar.  

”Om den är ratad av många borde den vara älskad ”

För långt innan hållbarhet blev ett modeord har BEWiSynbra engagerat sig just i hållbarhet och haft fokus på att återanvända EPS så mycket som möjligt. Att plastdebatten har fått genomslag i hela världen ser Jonas Siljeskär mer som en affärsmöjlighet än tvärtom. 

– Vi var tidigt ute med att ta en ledande position inom återvinningsfrågor och jag ingår i en ledning som visar både handlingskraft och starkt engagemang för hållbarhet. Det finns en stolthet för det vi gör här och jag triggas av att vi både kan göra goda resultat och hållbara förändringar.  

Slå hål på fördomar 
För EPS har ett oförtjänt dåligt rykte, menar han. Skälet till det är att folk och gemene man saknar fakta. Men EPS ska inte ses som skräp och förbrukad resurs.  

– Få kastar en tidning idag och på samma sätt vill vi att man tar hand om EPS. Och vi vill vara med och driva detta i framkant, även om inte regeringen gör det. 

Jonas Siljeskär berättar om PET-flaskan som är den största nerskräpningsprodukten i de länder där det inte finns något pantsystem. Men i Sverige är PET-flaskan självklar att återvinna vilket har drivits utifrån industrin som helt enkelt ville ha tillbaka den. 

– Ja, det är VI som företag som ska ta tillbaka resurserna. Vi driver detta för att vi som aktör har ett samhällsansvar, men också för att vi ser det som en affärsmöjlighet. Fler och fler kunder efterfrågar återvunnen EPS. 


Visste du att …

  • Består av 98 % luft och 2 % råvara Kan återvinnas om och om igen utan att förlora sina goda egenskaper
  • Är ett väldigt lätt material – en kubik kan lyftas med en hand
  • Är optimalt för isolering – både för att bevara kyla och värme – då luft isolerar
  • Är stötdämpande och används därför till bland annat cykelhjälmar och i bilar

EPS – fördel hållbarhet  
EPS har många hållbara fördelar jämfört med alternativa material. Till skillnad mot wellpapp – som kan återvinnas sex till sju gånger – kan EPS återvinnas om och om igen, utan slut. Det är också ett mycket lätt material. EPS innehåller 98 procent luft och de återstående två procenten består av polystyren som är ett rent kolväte. 

– Tack vare att det är så lätt är EPS tacksamt att frakta och belastar inte lastbilen – det är som att frakta luft – och bidrar därmed till mindre utsläpp.  

EPS är en mycket värdefull resurs och helt återvinningsbar

EPS har också goda termiska egenskaper och kan bevara både kyla och värme. Därför kan det bidra till att reducera matsvinn vid transporter. 

– EPS är i mångt och mycket en dold produkt som också kan rädda barn i bilar, skydda huvuden och transportera organ. Det tänker man nog inte på, säger Jonas Siljeskär. 

Insamling och återbruk av EPS 
BEWiSynbra satsar stort på insamling och återbruk av EPS och har tagit ett viktigt strategiskt steg för att nå sina uppsatta hållbarhetsmål. Och för att få tag i kasserad EPS sätter man bland annat upp egna återvinningskärl vid sina trettio fabriker. 

– Vi har i många år använt oss av återvunnen EPS i produktionen, men nu gör vi detta i en helt annan skala. Under 2019 har vi genomfört många åtgärder – både för att öka insamlingen av förbrukad EPS och för att återvinna den. 

– Dessutom är hållbarhet en drivkraft i vår produktutveckling. Vårt mål är att hela tiden utveckla råmaterial och produkter som är mer hållbara, till exempel lättare produkter eller Biofoam som är en råvara utvecklat av vegetabiliskt material. 

BEWiSynbra är först ut att erbjuda 100 procent återvunnen EPS. Det färdiga materialet visar inte på någon kvalitetsskillnad. Möjligen är den inte lika vit men hittills är responsen från kunderna positiv – de vill kunna visa att de använder återvunnet material. 

– Visst har det förekommit att företag blandat upp nyproducerat material med gammalt. Men att aktivt återsamla från marknaden och göra ny produkt 100 procent från återvunnet material, där är vi först, säger Jonas Siljeskär och fortsätter: 

– Vi märker av en stor efterfrågan från våra kunder på mer miljövänliga lösningar. Vissa kunder önskar produkter som till exempel är tillverkat av 50 procent återvunnet material medan andra önskar 100 procent. Vi kommer att erbjuda en rad produkter som baseras på återvunnet material och att samarbeta med våra kunder – och deras kunder – för att hitta lösningar för en effektivare insamling av använd EPS.

ECOFILL OCH DANSKE EUREC
Våren 2019 köpte BEWi- Synbra in sig i belgiska recycling-företaget EcoFill samt danska Eurec. Skälet med förvärven var förstås att ytterligare stärka initia- tivet kring att samla in och återvinna EPS.

– Vi har även etablerat ett nytt recycling-företag i Portugal. Vi har satt upp
ett ambitiöst mål med att återvinna 60 000 ton varje år, som är ca 30 procent av vår produktion på runt 180 000 ton EPS per år. I dags- läget återvinner vi 15 000 ton vilket mot-svarar ca nio procent. Målet hoppas vi kunna nå inom 3–5 år, avslutar Jonas Siljeskär.

Text: Eva Rydinger

Svensk Export – tillsammans kan vi vända utmaningarna till möjligheter

Ylva Berg, VD, Business Sweden

Signalerna om avmattning i världsekonomin är tydliga. Tillväxtmotorn Kina saktar av och den tyska industrin, viktig för Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet, visar på tydlig avmattning. I analys efter analys spås en nedgång i svensk export 2020, ett varsel om ökad arbetslöshet och mindre skatteintäkter.  

För ett litet handelsberoende land som Sverige brådskar det att hitta kreativa lösningar – nya innovationer för att säkra fortsatt hög export och tillväxt. Våra svenska stora exportbolag har bidragit stort till framväxten av den svenska välfärden och det är svårt att se hur Sverige skulle sett ut utan dem.  Innovation och problemlösning är grunden för våra framgångsrika svenska industribolag, men också för ”det svenska start-up undret”.  

Med en stigande temperatur,  vikande världshandel och en prognos för nedgång i svensk export finns det alla anledning att inventera och exploatera de möjligheter vi har. 

”Den svenska uppfinningsrikedomen har gjort svenska bolag världsledande inom smart industri, smarta transporter och smarta städer – lösningar som nu efterfrågas över hela världen.

Den svenska uppfinningsrikedomen har gjort svenska bolag världsledande inom smart industri, smarta transporter och smarta städer – lösningar som nu efterfrågas över hela världen. Med Australien i brand, smältande isar och alltfler dödliga oväder är det tydligt att klimatförändringarna  kommer att kräva stora förändringar i vårt sätt att bygga våra samhällen. Det behövs nya lösningar för att hantera mänsklighetens största utmaning någonsin – den gröna omställningen. 

Sverige har unika förutsättningarna att genom öppet och prestigelöst samarbete visa upp ny teknik och hållbara lösningar. Utveckla testbäddar för klimatsmarta system som går att skala upp. Varför inte målinriktat arbeta mot en vision att bli världens experimentverkstad för den gröna omställningen? 

Det behövs nya lösningar för att hantera mänsklighetens största utmaning någonsin – den gröna omställningen.

Det krävs att vi kraftsamlar och bygger ett starkt och nära samarbete mellan näringslivet, politiska beslutsfattare, universitet och högskolor för att göra Sverige till ett globalt nav för hållbara affärer och klimatsmarta lösningar. Det är min övertygelse att vi har förutsättningarna för detta – det svenska näringslivet står för goda värderingar, är generöst och samarbetsinriktat och Sverige har historiskt varit bra på att hitta nyskapande, bra lösningar på utmaningar i samhällsbygget. 

Med ett tydligt, attraktivt svenskt erbjudande som bygger på hållbara lösningar för de stora upphandlingar som pågår världen över kan svenska företag vara attraktiva partners för länder såväl som företag. Potentialen finns för Sverige att fortsätta bygga vårt välstånd genom att erbjuda hållbara lösningar och affärer till länder som har samma ambitioner som vi; att bygga långsiktigt hållbara samhällen som inkluderar fler. 

Skribent: Ylva Berg, VD, Business Sweden 

Kunderna strömmar till när uppstickaren A3 flätar samman telekom och IT

Vd, Paul Moonga

Som enda börsnoterade telekom på Allbrights gröna lista hittar man IT- och telekombolaget A3. Den norrländska uppstickaren har verkat på marknaden sedan 2002 och under det nya namnet A3 sedan 2017. Med snart 18 års erfarenhet tvekar de inte på att de vet vad de gör – och vart de ska. Paul Moonga, vd på A3, berättar om ett bolag som kokar.   

Finns det ett behov av ett telekombolag som A3 i Sverige? Absolut. Det menar Paul Moonga, vd på A3 sedan 2017. Men att efterlikna de stora jättarna är inte avsikten. Istället har man valt att gå sin egen väg där telekom och IT flätas tätt tillsammans.  

För att backa bandet till år 2002. Det var nämligen då som AllTele såg dagens ljus som telekombolag. Ett par år senare bildades T3 Telecom, en lokal aktör i Vindeln i Västernorrland men som också verkade utanför regionen. I slutet av 2016 köptes T3 Telecom upp av AllTele.  

– Hösten 2017 integrerade vi dessa båda bolag och samma år bytte vi namn. Vi är den första som integrerar en teleoperatör med en IT-spelare och vi gör det på riktigt för att stå bättre rustade inför framtiden. Det är helt unikt och har stor relevans för de företag vi önskar adressera, säger Paul Moonga. 

”Vi är den första som integrerar en teleoperatör med en IT-spelare ”

Sedan starten 2002 har en rad förvärv av större och mindre bolag genomförts. Idag är det fyra telekom- och IT-bolag som gemensamt bildar grunden till A3.  

Vad som särskiljer A3 från andra bolag är att man som liten aktör kan arbeta snabbfotat och nära kunden, dessutom med ett attraktivt erbjudande som både omfattar telekom- och IT-tjänster. Paul Moonga ser stora möjligheter att kunna växa inom företagssegmentet som idag står för en tredjedel av omsättningen.  

– Vi är agila, solida och fantastiska när det gäller att ge kunden en positiv upplevelse. Vi verkar visserligen i hela Sverige men känslan är att vi är lokala.  

Vd, Paul Moonga

Från bolagets håll vill man gärna säga att det kokar – så vad är det egentligen som kokar? Paul Moonga nämner den hyperstarka och snabba tillväxten inom IT-tjänster som en av de bubblande rörelserna inom bolaget. Han nämner också deras partnerskap med lokala hockeyföreningar uppe i Norrland. Aktiviteter engagerar och till exempel när Umeås hockeylag Björklöven nu äntligen kan ta steget upp till elitserien kokar det både hos kunderna och medarbetarna hos A3. 

– Det är verkligen kul att se hur dessa aktiviteter engagerar alla. Går det bra för lagen går det bra för oss!  

Men det som kanske bubblar mest är att A3 som enda telekombolag återfinns på Allbrights gröna lista över hur företag klarar sig med jämställda styrelser och jämn könsfördelning på chefspositioner. Paul Moonga gläds förstås åt att man fick högst ranking och menar att det har ett bra signalvärde internt för ett litet bolag som växer. Samtidigt vill han poängtera att det bara är ett naturligt sätt att driva bolag. 

– I Sverige har vi stort fokus på jämställdhet och alla sneglar nervöst på vad Allbright ska presentera på sin lista. Men jag vill understryka att man ska känna att när man jobbar här så är det skicklighet och kunskap som avgör hur man tillsätter en roll. Nu råkade det bli så att hälften är kvinnor, vilket är bra. Det ger en hälsosam dynamik. 

Vd, Paul Moonga

Paul Moonga har en enkel filosofi som han vill bygga företagskulturen på. Devisen säger att om man ska bli framgångsrik bygger det på att det finns fantastiska och glada medarbetare. För nöjda medarbetare tenderar att prestera bättre vilket kunderna också kommer att uppleva. Detta i sin tur skapar ett friskt bolag som ger bra resultat.  

– Inget bolag är perfekt. Alla kan förbättra sig. Och alla kan påverka och föreslå förbättringar. Om vi alla tittar på att göra en sak bättre än igår kommer vi kollektivt att göra bättre från oss!  

För något år sedan hävdade en av de stora telekombolagen att de var först ut med att lansera SD-WAN (Software-Defined Networking in an Wide Area Network), en teknik för bolag med behov av skalbar, säker, och kostnadseffektiv internkommunikation. Men detta var felaktigt, möjligen var de först bland de stora. I själva verket hade A3 kunnat erbjuda SD-WAN under flera år.  

– Vi lanserade SD-WAN skarpt år 2017 och det är med denna tjänst som det blir tydligt hur IT och telekom smälter ihop och möts. I takt med bättre infrastruktur är SD-WAN vägen att på ett säkert sätt kunna knyta ihop flera kontor globalt till en lägre kostnad. Kunden får en bättre tjänst och möjligheter, utan att betala en förmögenhet. Och kunderna är mogna, berättar Paul Moonga. 

A3 som enda telekombolag återfinns på Allbrights gröna lista 

A3 är också bland de första på bollen med att integrera MS Teams med mobiltelefoner. Möjligheten att använda telefoni i kombination med marknadens mest använda mjukvareapplikation är ytterligare ett steg i de möjligheter som A3 vidareutvecklat. 

– De flesta har Office 365 och på detta sätt kan företag få både molnväxel och samarbetsverktyg i samma gränssnitt, vilket förenklar vardagen för våra kunder. Det enda som behövs är en app, menar Paul Moonga. 

Så vad är på gång nu och framåt?  

– Utvecklingstakten är hög och som litet bolag måste man fortsätta vara superagil. Det är inte viktigt att vara först, men i rätt tid med rätt tjänst, säger Paul Moonga och fortsätter: 

– Och jag tror att man kommer att se ännu bättre kapabilitet i de nätverks- och molntjänster vi har. Vilket i sin tur leder till bättre anpassade tjänster, appar och innehåll som man kan använda frigöra tid och fokus för det som är viktigt för en, oavsett om man är företagskund eller privatperson.  

Skribent: Eva Rydinger